Πολιτική Απορρήτου

Στην Asian Foods (“εμείς”, “εμείς” ή “μας”), σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε μέσω της συμμόρφωσής μας με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς ή που μπορείτε να παρέχετε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο asiansfoods.co.uk («δικτυακός μας τόπος») και τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών .

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για πληροφορίες που συλλέγουμε:

 • Σε αυτόν τον Ιστότοπο.
 • Σε email, κείμενο και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ εσάς και αυτού του ιστότοπου.
 • Μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές που πραγματοποιείτε λήψη από αυτόν τον ιστότοπο, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστική αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και αυτού του ιστότοπου που δεν βασίζεται σε προγράμματα περιήγησης.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες σας και πώς θα τις χειριστούμε. Εάν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, η επιλογή σας είναι να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου μετά την πραγματοποίηση αλλαγών θεωρείται ως αποδοχή αυτών των αλλαγών, επομένως, ελέγχετε περιοδικά την πολιτική για ενημερώσεις.

Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών από και σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών:

 • Με το οποίο μπορεί να γνωστοποιηθείτε προσωπικά, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό μέσω του οποίου μπορεί να έρθουν σε επαφή μαζί σας ηλεκτρονικά ή εκτός σύνδεσης (“προσωπικές πληροφορίες”).
 • Αυτό αφορά εσάς αλλά δεν σας προσδιορίζει μεμονωμένα.
 • Σχετικά με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και τις λεπτομέρειες χρήσης.

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες:

 • Απευθείας από εσάς όταν μας το παρέχετε.
 • Αυτόματα καθώς πλοηγείστε στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες χρήσης, διευθύνσεις IP και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.
 • Από τρίτους, για παράδειγμα, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς ή που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσωπικών πληροφοριών:

 • Για να σας παρουσιάσουμε την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της.
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.
 • Για την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού για τον οποίο το παρέχετε.
 • Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης και της είσπραξης.
 • Για να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στον Ιστότοπό μας ή σε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε ή παρέχουμε μέσω αυτού.
 • Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, το μάρκετινγκ ή τις σχέσεις και τις εμπειρίες μας με τους πελάτες.
 • Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε πότε παρέχετε τις πληροφορίες.
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

Αποκάλυψη των πληροφοριών σας

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας και πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κανένα άτομο, χωρίς περιορισμούς.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που παρέχετε όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

 • Στις θυγατρικές και θυγατρικές μας.
 • Σε εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη της επιχείρησής μας.
 • Σε αγοραστή ή άλλο διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, εκποίησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της AsiansFoods, είτε ως συνεχιζόμενη επιχείρηση είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης ή παρόμοιου διαδικασία, κατά την οποία τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούνται από την AsianFoods σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπού μας είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται.
 • Για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο το παρέχετε.
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αποκαλύπτεται από εμάς όταν παρέχετε τις πληροφορίες.
 • Με τη συγκατάθεσή σας.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

 • Για να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, νόμο ή νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ή ρυθμιστικό αίτημα.
 • Για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους Χρήσης και άλλες συμφωνίες, μεταξύ άλλων για σκοπούς χρέωσης και είσπραξης.
 • Εάν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της AsianFoods, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από απάτη και μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας πίσω από τείχη προστασίας.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Είναι πολιτική μας να δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στην Πολιτική Απορρήτου μας σε αυτή τη σελίδα. Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών μας, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email στην κύρια διεύθυνση email που καθορίζεται στο λογαριασμό σας ή/και μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα του ιστότοπου. Η ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της Πολιτικής Απορρήτου προσδιορίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι έχουμε μια ενημερωμένη ενεργή και παραδοτέα διεύθυνση email για εσάς και για την περιοδική επίσκεψη στον Ιστότοπό μας και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για να κάνετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και τις πρακτικές απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Asian Foods Email: info@asiansfoods.co.uk

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, συναινείτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.